5 jaar Garantie

Wij zijn trots op onze producten en hebben alle vertrouwen in de kwaliteit hiervan. 

Op de door Hekkenpoorten.nl geleverde producten ontvang je daarom 5 jaar garantie.

Uitzonderingen
De garantie komt te vervallen wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Hekkenpoorten.nl de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht of de producten hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd.